• Vnitrostátní
  • Mezinárodní (všechny státy Evropy)
  • Hlavní destinace – Německo, Francie, Holandsko, Anglie, Itálie, Španělsko, Portugalsko
  • Vedlejší destinace – ostatní státy Evropy včetně Švýcarska
  • Kusové zásilky – kartony, balíčky, palety
  • Expresní přepravy
  • Celovozové přepravy
  • Nadrozměrné náklady